Leto 2012

  • Leto 2012 »
  • November 2012, Udeleženci posveta: Ustvarimo pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti na zasavskem podeželju